Lakeside World Professional Darts Championship International Play-Offs Draw

By Darts Weekly Staff
29 NOVEMBER 2016 • 9:37PM

The draw for tomorrow’s Lakeside World Professional Darts Championship International Play-Offs has been announced.

A field of 341 players, from across 40 different countries, will be battling it out at the Lakeside Country Club, in Frimley Green, with the final four players left standing qualifying for the main event in January.

Lakeside World Professional Darts Championship International Play-Offs
Last 512
Steve Taylor bye
Michael Meaney bye
Scott Baker bye
Fabian Roosenbrand bye
Brian Raman bye
Vincent Noseworthy bye
Dave Parletti bye
Alex Nuñez bye
James Russell bye
Steve Soar bye
Manuel Fischer bye
Andy Fordham v Frantisek Humpula
Jamie Bain v Robert Allenstein
Dawson Murschell v Jacques Labre
Gary Stone v Paul Reid
Martin Atkins v Thibault Tricole
Wayne Pepper bye
Takahashi Shimidzu bye
Darren Irving bye
Bryan Neil bye
Mike Gillet bye
Fredi Gsellmann bye
Jeffrey Sparidaans bye
Niels Jorgen Hansen bye
Derek Maclean bye
Jacinto Nieto Molinero bye
Johan Engström bye
Frede Johansen v Oskar Lukasiak
Vitor Charrua v Chris Harris
Ryan Esler v Scott Dockerty
Euan Callander v George Edwards
Nathan Street v Steve Warnock
Darren Peetoom bye
Paul Bolduc bye
Paul Cook bye
Aegir Bjornsson bye
Willard Bruguier Jr bye
Neil Meneer bye
Gino Vos bye
Jim Widmayer bye
Paavo Myller bye
Craig Quinn bye
Stefan Bellmont bye
Darnel McCrory v Glenn Honore
Phil Spreak v Andrea Contino
Josh McCarthy v Neil Duff
Mark Cleaver v Hendrik Tooren
Neil Ward v Sándor Farkas
Mike York bye
Arran Edwards bye
Barry Lynn bye
Jeffrey Van Egdom bye
Salvatore Mantarro bye
Veijo Viinkka bye
Tonny Madsen bye
Paul Hogan bye
Callan Rydz bye
Asko Niskala bye
Tony Littleton bye
Michael Watrworth v Barry Copeland
Stefano Tomassetti v Daniel Zygla
Bledar Aliaj v Dave Moore
Martin Koverhult v Mark Layton
Carles Arola v Lee Frampton
—————————————
Chris Gilliland bye
Scott Marsh bye
Madars Razma bye
Chris Lim bye
Tony Alanentalo bye
Phillip Stockton bye
Chris Landman bye
Danny Blom bye
Danilo Vigato bye
Paul Ablett bye
Pawel Wolynka bye
Paolo Nebrida v Rhys Griffin
James Jones v Daniele Sergi
Urs Vonrufs v Sven Wens
Alan Soutar v Frank Ulseth
Dyson Parody v Kevin Thoburn
Kostas Pantelidis bye
Jamie Clark bye
Daniel Larsson bye
David Harnick bye
Bjørn Helge Rostad bye
John Flood bye
Daniel Key bye
József Péter bye
Alexandros Kaliorakis bye
Johnny Gardner bye
Thomas Junghans bye
Dafydd Edwards v Daniel Varney
Davie Kirwan v Hiromitsu Tsuji
Emre Toros v George Federico
Tobias Anliker v József Rucska
Aaron Bradley v Scott Mackenzie
Elliot Milk bye
Henrik Halsvik bye
Rodney Kane bye
John Davey bye
Alan Bell bye
Adrian Devine bye
Michail Vlassis bye
Mark Grimes bye
Raul Invernon bye
David Marshall bye
Richard Huizinga bye
Willem Mandigers v Peter Rudrik Gudmundsson
Darren Gray v Sean McGowan
Larry Butler v Colin McGarry
Gérald Godenir v Patrick Rey
Dafydd Williams v Greg Walsh
Philipp Ruckstuhl bye
Dermot McGuinnes bye
Ricky Chilton bye
Ben Davies-Jerman bye
Martin Heneghan bye
Garry Thompson bye
Dylan Woolsey bye
Noel Grant bye
Paddy Boyce bye
Adam Smith-Neale bye
Jens Ziegler bye
Frank Andreasen v Alec Small
Francesco Raschini v Jordan Singh
Phillip Carson v Michal Ondo
Dylan Duo v Jaron Esteve
Paul Kelly v Zsolt Melisek
—————————————
David Copley bye
Shane O’Hara bye
Martin Murison bye
Gary Stafford bye
Clayton Johnston bye
Terry Fougere bye
Davy Van Baelen bye
Callum Loose bye
Kevin Leadenham bye
Gerry O’Hara bye
Antony Barrett bye
Frantisek Mika v Shaun Carroll
David Arwyn Morris v Wayne Harrison
Roger Janssen v Antonio Munoz-Ramos
John Jr Norman v Marko Puls
Darren Beveridge v Casper Mortensen
Attila Nagy bye
Ted Hankey bye
Wayne Hammond bye
Darren Clifford bye
Jim McEwan bye
Marios Verelidis bye
Gary Robson bye
Carlos Segura Sepulveda bye
Teuvo Haverinen bye
Wayne Warren bye
Marty Moreland bye
Valentin Tagan v Chris Mackie
Toon Greebe v Craig Quemard
Thomas Concannon v Nicolai Rasmussen
Liam Gallagher v Wessel van Vulpen
Gary Tipping v Luke Bowden
John Neil bye
Ben Green bye
Paul Eves bye
Marco Apollonio bye
Mindaugas Barauskas bye
Steve Mitchell bye
Ronnie Clarke bye
Andreas Harrysson bye
Timmy Cornelis bye
Dan Selfridge bye
Rhys Hayden bye
David Carr v Milan Stefanak
Alex Roy v Hannes Schnier
James Marcroft v Sven Verdonck
Ian Jopling v Javier Velasco
Veine Hagen v Simon Stainton
Brian Lokken bye
Geert Nentjes bye
Martijn Kleermaker bye
Dale Masterman bye
Peter Hyncica bye
Joe Chaney bye
Mark Carter bye
Robbie Nelson bye
Tim Jones bye
Matt Padgett bye
Alex Jensen bye
Daniel Barborak v John Walton
Allan Edwards v Lionel Maranaho
Wayne Kelly v Peter Johns
Carl Yeowell v Craig Johnston
Greg Moss v Philipp Brezina
—————————————
Shingo Enomata bye
Adam Beck bye
Kevin McDine bye
Peter Sajwani bye
Steve Lovett bye
Kevin Burness bye
Timo van Wanrooy bye
Bryn Suckley bye
Mark McGrath bye
Kirk Truscott bye
Ermos Korradou bye
Benjamin Reus v Dan Newman
Andrew Coulter v Neil MacDougall
Dave Honey v Kyle McKinstry
Gareth Chambers v Scott Jackson
Craig Gilchrist v Simon Cassidy
Jaimy Van Bavel bye
Ryan Hogarth bye
Kevin Edwards bye
Børre Borgan bye
Robert Hughes bye
Alan Kerr bye
Tytus Kanik bye
Steve Hamill bye
Chris Mason bye
Robert Wagner bye
Steve Robertson bye
Felix Schiertz v Göran Gösse Eriksson
Jason Heaver v Wayne Davies
Mick Grady v David Stokell
Richie Edwards v Ryan Murray
Roman Obukhov v David Bird
Davy Glenn bye
Bradley Kirk bye
Ricky Nauman bye
Steve Alker bye
Andy White bye
Israwl Gonsalvez Clavel bye
Cameron Menzies bye
David Airey bye
Martino Tagliapietra bye
Milos Bedy bye
Luuk Boeijink bye
Dominic Begley v Morten Paulsen
Danny Brannan v Tatu Pehkonen
Justin Broton v Ulf Ceder
Jim Brown v Michael Baker
Paul Marsh v Andy Mason
Luke Humphries bye
Kiley Edwards bye
Cavan Phillips bye
Steven Wilcox bye
Mikey van Bemmel bye
Martin Schindler bye
Ronnie Roberts bye
Ray Foreman bye
Michael Spriggs bye
Shawn Burt bye
Stephen Lennon bye
Vladimir Zatko v Marko Kantele
Hallgrimur Eglisson v Alan Armstrong
Nico Ziemann v Dennis Lindskjold
John O’Shea v Pavel Jirkal
Conor Heneghan v Felix Losan

Last 256
Steve Taylor v Michael Meaney
Scott Baker v Fabian Roosenbrand
Brian Raman v Vincent Noseworthy
Dave Parletti v Alex Nuñez
James Russell v Steve Soar
Maneul Fischer v
v
v
Wayne Pepper v Takahashi Shimidzu
Darren Irving v Bryan Neil
Mike Gillet v Dredi Gsellmann
Jeffrey Sparidaans
Derek Maclean v Jacinto Nieto Molinero
Johan Engström v
v
v
Darren Peetoom v Paul Bolduc
Paul Cook v Aegir Bjornsson
Willard Bruguier Jr v Neil Meneer
Gino Vos v Jim Widmayer
Paavo Myller v Craig Quinn
Stefan Bellmont v
v
v
Mike York v Arran Edwards
Barry Lynn v Jeffrey Van Egdom
Salvatore Mantarro v Veijo Viinikka
Tonny Madsen v Paul Hogan
Callan Rydz v Asko Niskala
Tony Littleton v
v
v
—————————————
Chris Gililland v Scott Marsh
Madars Razma v Chris Lim
Tony Alanentalo v Phillip Stockton
Chris Landman v Danny Blom
Danilo Vigato v Paul Ablett
Pawel Wolynka v
v
v
Kostas Pantelidis v Jamie Clark
Daniel Larsson v David Harnick
Bjørn Helge Rostad v John Flood
Daniel Key v József Péter
Alexandros Kaliorakis v Johnny Gardner
Thomas Junghans v
v
v
Elliot Milk v Henrik Halsvik
Rodney Kane v John Davey
Alan Bell v Adrian Devine
Michail Vlassis v Mark Grimes
Raul Invernon v David Marshall
Richard Hulzinga v
v
v
Philipp Ruckstuhl v Dermot McGuinnes
Ricky Chilton v Ben Davies-Jerman
Martin Heneghan v Garry Thompson
Dylan Woolsey v Noel Grant
Paddy Boyce v Adam Smith-Neale
Jens Ziegler v
v
v
—————————————
David Copley v Shane O’Hara
Martin Murison v Gary Stafford
Clayton Johnston v Terry Fougere
Davy Van Baelen v Callum Loose
Kevin Leadenham v Gerry O’Hara
Antony Barrett v
v
v
Attila Nagy v Ted Hankey
Wayne Hammond v Darren Clifford
Jim McEwan v Marios Verelidis
Gary Robson v Carlos Segura Sepulveda
Teuvo Haverinen v Wayne Warren
Marty Moreland v
v
v
John Neil v Ben Green
Paul Eves v Marco Apollonio
Mindaugas Barauskas v Steve Mitchell
Ronnie Clarke v Andreas Harrysson
Timmy Cornelis v Dan Selfridge
Rhys Hayden v
v
v
Brian Lokken v Geert Nentjes
Martijn Kleermaker v Dale Masterman
Petr Hyncica v Joe Chaney
Mark Carter v Robbie Nelson
Tim Jones v Matt Padgett
Alex Jensen v
v
v
—————————————
Shingo Enomata v Adam Beck
Kevin McDine v Peter Sajwani
Steve Lovett v Kevin Burness
Timo van Wanrooy v Bryn Suckley
Mark McGrath v Kirk Truscott
Ermos Korradou v
v
v
Jaimy Van Bavel v Ryan Hogarth
Kevin Edwards v Børre Borgan
Robert Hughes v Alan Kerr
Tytus Kanik v Steve Hamill
Chris Mason v Robert Wagner
Steve Robertson v
v
v
Davy Glenn v Bradley Kirk
Ricky Nauman v Steve Alker
Andy White v Israwl Gonsalvez Clavel
Cameron Menzies v David Airey
Martino Tagliapietra
Milos Bedy
Luuk Boeijink v
v
v
Luke Humphries v Kiley Edwards
Cavan Phillips v Steven Wilcox
Mikey van Bemmel v Martin Schindler
Ronnie Roberts v Ray Foreman
Michael Spriggs v Shawn Burt
Stephen Lennon v
v
v

Last 128
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Last 64
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
v
v
v
v

Last 32
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v
—————————————
v
v
v
v

Last 16
v
v
—————————————
v
v
—————————————
v
v
—————————————
v
v

Quarter-Finals (Final round)
v
v
v
v

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: